ELEKTRON ARXİV

archive_pic
“ELEKTRON ARXİV” idarəetmə sistemi kağız formasında olan mövcud sənəd arxivinin elektron elektron fomrada yaradılması və idarə olunması üçün nəzərdə tutulub. Sistem veb texnologiyası əsasında yaradılıb. Arxiv işinin təşkilindən aslı olaraq sistemdə müxtəlif hüquqlarla istifadəçilər yaratmaq mümkündü. Sistem inzibatçısı hər bir istifadəçini qeydiyyatdan keçirir. İsistifadəçi adı və parolu daxil etməklə sistemə daxil olmaq mümkündür.

login
İstifadəçi hüquqları həm əməliyyat səviyyəsində həm də menyu seviyyəsində idarə olunur.

INZIBATCIII   USERMENU

İlk olaraq sənədlər scan olunaraq serverdə ayrılmış qovluğa yığılır. Sənədlər scan olduqca “Scan olunmuş sənədlər” panelində həmin sənədlər görünür. İstifadəçi scan olunmuş sənədi seçərək lazımı informasiyaları doldurmaqla sistemə daxil edir.
skandoc

Elektron arxiv sistemi arxiv işinin bütün mərhələlərini əhatə edir. Sistemin arxitekturası əalvələrin olunmasına açıqdır. Müəssisənin istəklərinə uyğun kökləmək mümkündür.