Proqramlaşdırma texnologiyalarının tədrisi

proqramlashdirma-kursu
Əgər sənin kompüter proqramları, mobil proqramlar, saytlar, oyunlar və ya digər proqram təminatı yaratmağa marağın varsa onda sən proqram yaratmağı öyrənməlisən . Proqramlar proqramlaşdırma dilini tətbiqi etməklə yaradılır. Proqramlaşdırma dili proqramın icra olunduğu qurğuda işləyə bilsinə imkan yaradır.
İlk olaraq maraq dairəsini müəyyən etmək lazım. Əğər sən sayt və ya veb proqram təminatı yaratmaq isteyirsənsə onda HTML, CCS, Javascript, interaktiv səhifələr üçün PHP, C# (ASP.NET) və s. öyrənməlisən. Əgər sən mobil proqram təminatı yaratmaq isteyirsənsə iOS üçün Obyektiv-C və ya Swift, Android üçün Java, Windows Phone üçün isə C# proqramlaşdırma dilini öyrənməlisən.