SATIŞIN TƏŞKİLİ

sales_s

Qaradağ-And Azərbaycanda istehsal gücünə görə ön sıralarda olan müəssisələrdən biridir. Zavod bazara sement, alçı, yapışdırıcılar və təmir məhlulları, izolyasiya məhsulları təqdim edir. Bu dörd tip məhsullar ayrı-ayrı sexlərdə istehsal olunur. İstehsal artdıqca satışın həcmidə artmağa başladı. Buna görə də zavod satışın idarə olunması üçün yenini bir proqram təminatının yaradılmasına qərar verdi. Bu sistemdə veb texnalogiyası əsasında yaradıldı. İnternet şəbəkəsindən istifadə edərək hər bir satış mərkəzi sistemə qoşularaq satılan məhsulların uçotunu aparır. Sistem aşağıdakı modullardan ibarətdir:

Kassa

 • Kassaya mədaxil (redaktə olunması və silinməsi)
 • Kassadan məxaric (redaktə olunması və silinməsi)
 • Kassa hesabatı (tarix üzrə)

Müştərilər

 • Müştərilərin daxil olunması (ən son qalıq borc ilə) (redaktə olunması və silinməsi)
 • Müştərinin şəxsi vərəqəsi
 • Müştərinin borcu

Sifarişlər

 • Sifarişlərin qəbulu
 • Sifarişin ləğvi
 • Sifarişin çatdırılması
 • Geri qaytarılmış mallar

Soraqçalar

 • Kassaların yaradılması (redaktə olunması və silinməsi)
 • Sement markaların daxil olunması, redaktəsi
 • Satış məntəqələrin daxil olunması, redaktəsi

İdarə etmə

 • İstifadəçilərin yaradılması və hüquqların verilməsi

Daxil olma

 • İstifadəçinin sistemə daxil olması