İNŞAAT İDARƏETMƏ SİSTEMİ

construction-management

“Gəncə Körpü Tikinti-2” ASC-i Azərbaycanda körpü tikintisi və yol çəkilişi sahəsində qabaqcıl şirkətlərdən biridir. Şirkət bu günə kimi Bakı şəhərində bir neçə körpü tikərək təhvil vermişdir. Bundan əlavə şirkət Azərbaycanın regionlarında yeni yolların salınması ilə məşquldur. Həm coğrafi ərazi baxımından həm də həcm baxımından şirkət işlərini genişləndirdikcə yeni veb texnologiyası əsasında idarə etmə sistemə ehtiyac yarandı. Yaradılmış sistem aşağıdakı modullardan ibarətdir:
  • Anbar uçotu
  • İnşaat prosesinin uçotu
  • Kassa əməliyyatları
  • Xərclər
  • İnsan resursları
  • Hesabatlar